top of page

Erasmus +

BBC treedt op als gastorganisatie voor het EU4EU-programma

image.png

Voor meer informatie, klik op het logo

ERASMUS+

image.png

Het delen van beleid en benaderingen gericht op het aanpakken van werkgelegenheidsbelemmeringen waarmee volwassenen met geestelijke gezondheidsproblemen worden geconfronteerd

Project samenvatting

Wat willen we bereiken met de uitvoering van het project:
Gemotiveerd door een gemeenschappelijk doel streven vier partners uit drie EU-landen ernaar om de werkgelegenheid in het digitale tijdperk voor volwassenen met geestelijke gezondheidsproblemen te vergemakkelijken. Hun doel is om inspirerende praktijken uit België, Griekenland en Italië te delen met volwassenen met de diagnose bipolaire stoornis of ADHD en hun mantelzorgers. Bovendien proberen ze de
‘Uitgebreide gids voor zinvol werk voor volwassenen met geestelijke gezondheidsproblemen’.

Welke activiteiten gaan we ondernemen:
We hebben drie leeractiviteiten gepland in België, Griekenland en Italië om de inzetbaarheid van volwassenen met geestelijke gezondheidsproblemen te vergroten. Daarnaast zullen we een uitgebreide gids voor zinvol werk voor volwassenen met geestelijke gezondheid opstellen
Uitdagingen. Om het bewustzijn over ons project te vergroten, zullen we in elk land vier nationale bewustmakingsevenementen organiseren, die samenvallen met de Werelddag voor geestelijke gezondheid. Daarnaast zullen we een communicatiecampagne voeren om het project onder de aandacht te brengen.

Welke resultaten verwachten we:
Share4Employment heeft tot doel het bewustzijn over de transitie naar betekenisvol werk te vergroten voor volwassenen met psychische problemen en hun zorgverleners. Bovendien zal het project partnerorganisaties op verschillende manieren ten goede komen
als het opzetten van een duurzaam netwerk dat zich richt op het verbeteren van het werkleven van mensen met een bipolaire stoornis of ADHD en hun zorgverleners, en op het faciliteren van hun betrokkenheid bij Europese projecten en het benutten van de ervaring van andere partners.

​Projectpartners:

image.png
image.png
image.png
image.png
image.png

​Projectcode: 2023-1-BE01-KA210-ADU-000165032
AEF-referentie: 23PSA0021
Startdatum: 12/11/2023
Duur: 14 maanden
Sluitingsdatum: 11/01/2025

image.png
image.png

Uitwisseling van goede praktijken in e-health zorg voor volwassenen met Parkinson en hun mantelzorgers in Europa

Het project E-Care4PD is geboren om oplossingen te bieden en in te zetten op technologie, digitale inhoud en goede praktijken als faciliterende hulpmiddelen om bij te dragen aan het welzijn en de verbetering van de kwaliteit van leven van veel mensen.

 

De centrale assen van het project zijn:


  •  Bewustwording van de ziekte van Parkinson onder de algemene bevolking.


  • Belangenbehartiging voor volwassenen die leven met Parkinson.


  • Training in behandelingen ter bevordering van het gebruik van technologie om therapie te bieden via telegeneeskunde, waardoor het zelfstandig wonen van patiënten thuis wordt gestimuleerd.

  • Ondersteuning van verzorgers door middel van onderwijs en counseling.

Klik hier voor meer informatie

image.png
image.png
image.png
image.png

Project Missie

Het Erasmus+ project, getiteld "Sharing Good Practices for Brain Education in Europe" (Share4Brain) zal de aandacht van het academische en algemene publiek en van relevante overheidsinstellingen vestigen op het belang van de ontwikkeling van fundamenteel en klinisch onderzoek in de neurowetenschappen voor een betere preventie, diagnose en behandeling van neurologische en psychiatrische aandoeningen. Het Share4Brain-project heeft als doel om patiënten, hersenonderzoekers, wetenschappers, clinici en verzorgers op nationaal niveau samen te brengen en hen te voorzien van de vaardigheden en kennis die nodig zijn om hersenonderzoek te promoten en het bewustzijn over de maatschappelijke impact van hersenziekten te vergroten.

Klik hier voor meer informatie

Het Share4Brain-project duurde tot eind november 2021.

image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png

Project Mission

De belangrijkste missie van het Erasmus+ KA2 "ADHD-CARE" project is het aanbieden van kennis voor de psycho-educatie voor mensen met ADHD en het benadrukken van het belang van het vergroten van de steun aan verzorgers van mensen met ADHD met als uiteindelijk doel het verbeteren van het leven van volwassen Europeanen die leven met een hersenaandoening zoals ADHD. We streven er ook naar om de uitwisseling van goede praktijken over succesvolle ADHD campagnes in België, Cyprus, Griekenland, Servië, Turkije en daarbuiten te vergemakkelijken.

Klik hier voor meer informatie

​Start: 01-12-2019 - Einde: 31-05-2021
Projectreferentie: 2019-1-RS01-KA204-000910

image.png
image.png
image.png
image.png
image.png

Meer informatie over ons

bottom of page