top of page

Mission Statement

De 3 basisopdrachten van de Belgian Brain Council zijn:

1. Om de algemene bevolking te informeren en voor te lichten over de hersenen en hun aandoeningen

2. Lobbyen voor meer financiële en andere middelen voor fundamenteel en klinisch neurowetenschappelijk onderzoek

3. Het ondersteunen van de activiteiten van haar leden en het bevorderen van onderlinge gesprekken, het bevorderen van de empowerment van patiënten bij het beheer van hersenaandoeningen en gerelateerd volksgezondheidsbeleid.

Ancre 1
Ancre 2
Ancre 3
bottom of page